ยาเบญจกูล | Balance Body Elements

 

PROPERTIES | สรรพคุณ

 • บำรงุธาตุ แก้ธาตให้ปกติ

 

ทะเบียนยาเลขที่ (Reg No.): G546/59

 

หมายเหตุ

 • ห้ามใช้ในหญิงต้ังครรภ์ผู้ที่มีไข้และเด็กเล็ก
 • ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดรู้อน จะส่ง ผลให้ไฟธาตุกำเริบ
 • ไม่ควรรับประทานติดต่อ กันนานเกิน 7 วัน

ยาเบญจกูล

฿200.00價格
 • ในปริมาณวัตถุตัวยา 500 มิลลิกรัม (มก.) ประกอบด้วย

  • ดอกดปีลี
  • รากช้าพลู
  • เถาสะค้าน
  • รากเจตมูลเพลิงแดง
  • เหง้าขิงแห้ง
กรุงเทพทิพโอสถ

订购和免费医疗咨询 | 周一至周六 08:30-17:00 | 致电 +66 2 441 4966 | AIS:062-232-3959 | TRUE:063-929-2649

Copyright © 2023 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

跟踪包裹交付 点击这里